La Diversitat Funcional forma part de la Condició Humana

642.547.466

gallery/youtube
gallery/twiiter
Emblema de facebbok d'AFIS
gallery/tele
Emblema de Google

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini associaciofuncional.org pertanyen a la AFIS (Associació Funcional per la Integració Social), amb domicili a Carrer de la Indústria, 38-40, de Cerdanyola del Vallès i CP 08290, tel. 615.304 682. El NIF de AFIS és G66346180.

Drets de la propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, els logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de AFIS o de terceres persones amb qui AFIS ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. AFIS difon tota aquesta informació per mitjà de la pàgina web per tal de fer visibles les seves activitats. AFIS adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de AFIS.

Responsabilitat sobre els continguts

L'usuari d'aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. AFIS no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a associaciofuncional.org tenen una funció exclusivament informativa. AFIS no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

AFIS declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços des d'aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la de comunicar l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les pàgines web de destí. AFIS no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per AFIS.

Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AFIS informa que les dades recollides des d'aquesta plana web no seran enregistrades en cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que només seran utilitzades per atendre les sol·licituds d'informació de les persones que s'adrecin a AFIS per aquest mitjà. Únicament s'incorporaran als fitxers de AFIS amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a AFIS (Associació Funcional per la Integració Social), Carrer de la Indústria, 38-40, de Cerdanyola del Vallès i C.P. 08290, o per correu electrònic a l'adreça info@associaciofuncional.org.

Autorització per enllaçar amb associaciofuncional.org

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a què s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i / o altres paraules clau.

AFIS (Associació Funcional per la Integració Social), amb NIF G66346180 està inscrita al registre d'associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció 54505 des del 15 de octubre de 2014 i inscrita al registre d'Entitats de l'Ajuntament de la Ciutat de Cerdanyola del Vallès amb el número 414 des del 7 de novembre de 2014.

Avís legal